Alle venner av Haslumseter ønskes god jul og godt nytt år!

 

Vi starter opp med gudstjeneste søndag 6. jan. kl. 12

ved Trygve Tyreid, Lommedalen menighet 

VEL MØTT!