I tråd med at kirkene har begynt å åpne for gudstjenester igjen,

arrangerer vi også gudstjeneste på Haslumseter:

 

søndag 7. juni kl. 12 ved Trygve Tyreid

 

 

 Lørdag 6. juni er det dugnad, med vedhogst, rengjøring og småreparasjoner

VEL MØTT!

 

Smittevernregler: 

 Vi er forpliktet å ha oversikt over hvem som er i kirken. Derfor må du registrere deg med navn og telefonnummer. Informasjonen makuleres etter 10 dager.


Hold avstand, minst 1 meter til andre enn familiegruppen. 2. hver benkerad er sperret.


Vask hendene grundig og ofte. Det er håndvasker i kjelleren, og håndsprit i våpenhus, ved koret og i kafeteriaen.


Kafeteriaen er åpen for enkelt salg, men vi har ikke vafler denne søndagen. Betaling med Vipps eller Bankkort, se info i kafeteria.


Kollekt gis fortrinnsvis via Vipps eller Bankkort. Vennligst unngå kontanter.

    • Vipps: 523735
    • Bankkonto 0532 13 84007