Det er ingen gudstjenester på Haslumseter i sommer.

Det vil foregå litt service- og vedlikeholdsarbeid.

 

 

Vi starter opp med gudstjeneste


søndag 23. august kl. 12 ved Trygve Tyreid, Lommedalen menighet


 

VEL MØTT!