I tråd med retningslinjene fra regjeringen og Den norske kirke,

holder Haslumseter kapell stengt, foreløpig til over påske.

 

Dette gjelder både gudstjenester og utleie av kapellet.

Ny informasjon følger over påske.