Høst 2019

Fredag Søndag Ansvarlig menighet, gudstjenesten Utleie Merknad
24. april    26. april  Ingen gudstjeneste  Høvik ungdom Stengt 
1. mai 3. mai Ingen gudstjeneste   Stengt 
8.mai 10.mai Ingen gudstjeneste   Stengt 
15. mai 31. mai Ingen gudstjeneste   17.mai/Kr.h.f./Pinse
5. juni 7. juni Gudstjeneste