Dessverre ingen gudstjenesten søndag 9. oktober kl. 12.00Gudstjenesten søndag 16. oktober kl. 12.00

er ved Kristin Fæhn

Koriander, Bryn menighet, medvirker

 


Det er salg av vafler, kaffe og brus

før og etter gudstjenesten.


VEL MØTT! 

 

 

Vipps

Kafeteria: 14783
Ofring, kollekt: 523735

Gaver/givertjeneste:

kontonr 0532 13  84007