Historie

HISTORIE
Kapellets historie igjennom snart 60 år
Det aller meste av informasjonen på disse sidene er hentet fra et hefte som ble funnet i en skuff på kjøkkenet i kapellet. Heftet ble skrevet (av hvem?) i forbindelse med 25 års jubiléet i 1994. Supplering med de siste års historie vil bli gjort utifra enkeltpersoner i styret og brukere av kapellet o.l.

Har noen bilder fra en eller flere av epokene som er nevnt, si ifra så legger vi det inn. Har du informasjon som er utfyllende/korrigerende på noen måte, si ifra til webmaster så vil det bli rettet.

Vi har delt den historiske informasjonen i 4 deler, STARTEN, BYGGING, DRIFT og FREMTID. Til venstre kan du bla deg igjennom delene vha. menyen. Eller trykke på linken under: