Givertjeneste

GIVERTJENESTE
Støtt driften av Haslumseter kapell

Det siste året har det blitt lagt ned store ressurser i å etablere et avløpsanlegg
på Haslumseter. Arbeidene ute er ferdige, og de nye toalettene ble
tatt i bruk i desember 2006. Dette har vært en stor investering for Haslumseter,
og vi trenger all hjelp vi kan få for å komme videre.
Vær med å bidra til at Haslumseter kapell kan fortsette å være et utfartsted
for alle i Bærum og Oslo vest, et møtested mellom Gud og natur, et samlingssted
for gode fritidsaktiviteter for ungdom.

Haslumseter kapell er et skogskapell i Bærumsmarka, eid av menighetene i Bærum og
Oslo vest og drevet utelukkende av frivillige. Inntektene er fordelt mellom tilskudd fra
Bærum kirkelige fellesråd, kollekt fra eiermenighetene og driften
på kapellet, som omfatter overnatting, salg i kafeteriaen og kollekt.

Har du lyst til å gi et beløp til Haslumseter? Eller kanskje bli fast giver?
Kontakt banken din eller sett opp en fast avtale i nettbanken!
Gaven adresseres til:
Haslumseter kapell
v/Anne Cecilie Bjelke
Konglefaret 12 B
1359 Eiksmarka
kontonummer 0532 13 84007